vrijdag 19 januari 2018

WP 12
We leerden over woorden met een doffe e, woorden met ge-, ver- en be-. Daarnaast kwamen ook woorden met een moeilijker staartje, dubbel kopje en dubbel staartje aan bod op woensdag tijdens de les spelling.
Maandag maakten de kinderen van 2B en 2C het controledictee verder af.
Deze week deden we geen gewoon dictee van een wp, volgende week weer wel op woensdag.

Krant
Tijdens de taallessen lazen we in een partnerwerk allerlei artikels. Daarbij moesten we dan vragen beantwoorden. Binnenkort komt er een toets begrijpend lezen aan met soortgelijke oefeningen.

bewerkingen tot 100 zonder brug
De rekenlessen stonden de laatste dagen vooral in het teken van de bewerkingen tot 100 zonder brug. We kunnen nu alle oefeningen oplossen zonder brug. In de persoonlijke map kan je dit mee opvolgen.
Wie thuis wil oefenen, kan dit steeds doen a.d.h.v. de tussenstappen die we in de klas hebben geleerd. Ook deze kan je terugvinden op het blauwe blad.

Bib
De kinderen van 2A en 2B stapten donderdagnamiddag naar de bib, zo hebben ze weer nieuw leesvoer voor thuis en voor in de klas.

Megaspelenpaleis
Maandagnamiddag hadden we samen een leuke, goedgevulde namiddag in Brecht, met allerlei bewegingsactiviteiten!
Dankjewel aan de begeleidende ouders!

Atelier
Vrijdagnamiddag stond deel 1 van het carnavalsatelier op het programma. Dat was weer tof!
Dankjewel aan alle helpende handen!

Toneel
Wie heeft zijn of haar tekstje / rol thuis al goed geoefend? Uiteraard telt het luidop lezen van deze tekst ook mee voor de leeskaart van taal.
Onze tekst van het toneeltje zit wel elke dag in de huiswerkmap, zodat we dit tussendoor in de klas ook al eens kunnen oefenen.
Meer info over dit WO-thema en de toneelvoorstelling volgt later nog!

Voorbereidingen eerste communie
Afgelopen dinsdag zat de werkgroep eerste communie samen om de gezinsactiviteit en de ouderavond alvast vorm te geven.

Belangrijke data:

gezinsactiviteit = zaterdag 3 maart om 9.30 uur

ouderavond = dinsdag 20 maart om 20 uur

EN VOLGENDE WEEK

Hopelijk is juf Tinne helemaal genezen!
Woensdag is juf Lotte er opnieuw, net zoals afgelopen week dus, in het tweede, omdat juf Sara een nascholing over lezen volgt die dag.

Donderdag is het Gedichtendag en de start van de po√ęzieweek.
Wie dat wilt, kan nog snel een gedichtje (ten laatste op zondag 21 januari), dat bij ons jaarthema 'Graag gezien' past, mailen naar gedichtenscharrel@hotmail.com
Uiteraard werken we hier in de klas ook rond.

Die donderdag stappen de kinderen van 2C ook naar de bib. Zij denken die dag dus zeker aan hun leesboeken, pasje in een stevige zak en ook aan hun fluovest.

Onze tweedehandswinkel komt wat dichterbij, op 29 januari.
Wie nog geen zak met kleren bij heeft, die hij of zij niet meer nodig heeft, mag dit dus nog zeker doen!

Belangrijk!
Woensdag 31 januari is een pedagogische studiedag. Dat is dus een vrije dag voor de kinderen.

LIED VAN DE WEEK

Deze week waren er twee fotografen van 2B: Helena en Stan.
Dit liedje is het lievelingsliedje van Helena:Hieronder kunnen jullie het favoriete liedje van Stan beluisteren: FOTO VAN DE WEEK

Onze twee fotografen maakten deze week toffe foto's: knap gedaan, allebei!

Deze foto koos Helena:Deze foto koos Stan:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten