vrijdag 26 januari 2018

Gedichtendag
Donderdag was het gedichtendag en de start van de poëzieweek.
Er hangen op school gedichten uit, die passen bij ons jaarthema. Lees jij ze ook mee? Hangt het gedicht, dat jij had gekozen of geschreven, erbij?
In het tweede leerjaar krijgt de juf of meester elke dag een gedicht in haar of zijn mailbox. Samen raden we dan de ontbrekende woorden in dat 'gedicht van de dag'. Leuk, hoor!
Tijdens de leesmaatjes lezen we kindergedichten en voeren we per twee opdrachten uit daarbij.
Ook in de werkwinkel was er natuurlijk aandacht voor poëzie.
In de klas schreven we ook zelf elfjes!

de maaltafel van 3
Ja, hoor, er stond weer een nieuwe maaltafel klaar. We zitten nu in de helft. Probeer deze goed door elkaar te oefenen zodat je helemaal klaar bent voor de maaltafeltoets van vrijdag!

Atelier
Vrijdagnamiddag stond het tweede deel van het carnavalsatelier op het programma. Dat was weer super leuk!
Opnieuw dankjewel aan alle helpers!

Gestrikt
In dit WO-thema leren we over kledij. We leren daarbij wol, katoen, linnen en zijde beter kennen.
Waarvan is jouw kledij gemaakt?

Spelling
Woensdag deden we dictee van wp 12 en leerden we over wp 13.
Dit is de verlengingsregel. Twijfel je of een woord achteraan geschreven wordt met d,t,b of p? Maak het dan langer!
Voorbeeld:  heb    =>  ik maak het langer :  hebben   
(ik hoor een b bij hebben, dus ik schrijf achteraan een b bij heb)

Juul
De voorbereidingen van de eerste communie zijn gestart in de klas.
Gelukkig is die lieve giraf Juul er ook, om ons daarbij te helpen!
Juul heeft voor alle kinderen het boekje 'Met Juul in de wolken' meegebracht.
In de klas lezen en bespreken we het samen en doen we allerlei activiteiten daarrond.
Soms gaat dit boekje ook mee naar huis.
Juul zag deze week hele leuke babyfoto's van iedereen!
Wow, wat zijn jullie al groot geworden, zeg!

FOTO VAN DE WEEK
Deze week waren er weer twee fotografen. Eerst was Tibo de fotograaf. Hij trok deze mooie foto:

Daarna was het de beurt van Denis. Hij maakte deze foto:

LIED VAN DE WEEK

Zij kozen ook allebei een liedje dat we elke morgen beluisterden, eerst kan je het lied van Tibo beluisteren:liedje van Denis:


EN VOLGENDE WEEK

Maandag houden we onze tweedehandswinkel bij het thema van WO 'Gestrikt'.
Wie nog geen kledij hiervoor heeft meegebracht, brengt dit ten laatste aanstaande maandag, in een plastieken zak mee (dankjewel).
Die dag vieren we ook het pensioen van Vera, onze Scharrel-poetsvrouw!

Dinsdag gaat het zwemmen uitzonderlijk een keer niet door.

Woensdag = pedag. studiedag
De leerkrachten worden die woensdag op school verwacht en de kinderen hebben een vrije dag.

De poëzieweek is nog aan de gang. We werken dus soms nog verder daarrond in de klas.

Ter info:
Dinsdag 6 februari is het reeds de laatste zwembeurt voor de tweedeklassers.
Dat betekent dat zij binnenkort een extra lesuur bewegingsopvoeding zullen krijgen elke week.
Alvast een oprechte dankjewel aan alle ouders en grootouders,
die mee voor de zwembegeleiding zorgden!


vrijdag 19 januari 2018

WP 12
We leerden over woorden met een doffe e, woorden met ge-, ver- en be-. Daarnaast kwamen ook woorden met een moeilijker staartje, dubbel kopje en dubbel staartje aan bod op woensdag tijdens de les spelling.
Maandag maakten de kinderen van 2B en 2C het controledictee verder af.
Deze week deden we geen gewoon dictee van een wp, volgende week weer wel op woensdag.

Krant
Tijdens de taallessen lazen we in een partnerwerk allerlei artikels. Daarbij moesten we dan vragen beantwoorden. Binnenkort komt er een toets begrijpend lezen aan met soortgelijke oefeningen.

bewerkingen tot 100 zonder brug
De rekenlessen stonden de laatste dagen vooral in het teken van de bewerkingen tot 100 zonder brug. We kunnen nu alle oefeningen oplossen zonder brug. In de persoonlijke map kan je dit mee opvolgen.
Wie thuis wil oefenen, kan dit steeds doen a.d.h.v. de tussenstappen die we in de klas hebben geleerd. Ook deze kan je terugvinden op het blauwe blad.

Bib
De kinderen van 2A en 2B stapten donderdagnamiddag naar de bib, zo hebben ze weer nieuw leesvoer voor thuis en voor in de klas.

Megaspelenpaleis
Maandagnamiddag hadden we samen een leuke, goedgevulde namiddag in Brecht, met allerlei bewegingsactiviteiten!
Dankjewel aan de begeleidende ouders!

Atelier
Vrijdagnamiddag stond deel 1 van het carnavalsatelier op het programma. Dat was weer tof!
Dankjewel aan alle helpende handen!

Toneel
Wie heeft zijn of haar tekstje / rol thuis al goed geoefend? Uiteraard telt het luidop lezen van deze tekst ook mee voor de leeskaart van taal.
Onze tekst van het toneeltje zit wel elke dag in de huiswerkmap, zodat we dit tussendoor in de klas ook al eens kunnen oefenen.
Meer info over dit WO-thema en de toneelvoorstelling volgt later nog!

Voorbereidingen eerste communie
Afgelopen dinsdag zat de werkgroep eerste communie samen om de gezinsactiviteit en de ouderavond alvast vorm te geven.

Belangrijke data:

gezinsactiviteit = zaterdag 3 maart om 9.30 uur

ouderavond = dinsdag 20 maart om 20 uur

EN VOLGENDE WEEK

Hopelijk is juf Tinne helemaal genezen!
Woensdag is juf Lotte er opnieuw, net zoals afgelopen week dus, in het tweede, omdat juf Sara een nascholing over lezen volgt die dag.

Donderdag is het Gedichtendag en de start van de poëzieweek.
Wie dat wilt, kan nog snel een gedichtje (ten laatste op zondag 21 januari), dat bij ons jaarthema 'Graag gezien' past, mailen naar gedichtenscharrel@hotmail.com
Uiteraard werken we hier in de klas ook rond.

Die donderdag stappen de kinderen van 2C ook naar de bib. Zij denken die dag dus zeker aan hun leesboeken, pasje in een stevige zak en ook aan hun fluovest.

Onze tweedehandswinkel komt wat dichterbij, op 29 januari.
Wie nog geen zak met kleren bij heeft, die hij of zij niet meer nodig heeft, mag dit dus nog zeker doen!

Belangrijk!
Woensdag 31 januari is een pedagogische studiedag. Dat is dus een vrije dag voor de kinderen.

LIED VAN DE WEEK

Deze week waren er twee fotografen van 2B: Helena en Stan.
Dit liedje is het lievelingsliedje van Helena:Hieronder kunnen jullie het favoriete liedje van Stan beluisteren: FOTO VAN DE WEEK

Onze twee fotografen maakten deze week toffe foto's: knap gedaan, allebei!

Deze foto koos Helena:Deze foto koos Stan:

vrijdag 12 januari 2018

Beste wensen!
Allereerst willen we graag iedereen het allerbeste wensen voor 2018!

Spelling
Woensdag deden we controledictee 2 en dictee van wp 11. Hierdoor werd er geen nieuw woordpakket aangebracht deze week.
Volgende week leren we dan over wp 12 en doen we uitzonderlijk geen dictee.
Maandag zetten de kinderen van 2B en 2C het zinnendictee van het controledictee nog verder tijdens de taalles.

BINGO!
Tijdens de rekenles oefenden we de getallen tot 100. Dit deden we door Bingo te spelen. Binnenkort houden we een getallendictee. Hopelijk is iedereen er klaar voor!

Even en oneven
Sommige getallen kan je splitsen in 2 gelijke delen: 8 in 4 en 4. Die getallen zijn even. Andere getallen kan je niet splitsen in 2 gelijke delen: 9 in ... en ... . Die noemen we oneven.

bewerkingen zonder brug
Nog tijdens de rekenles zijn we begonnen aan de bewerkingen tot 100 zonder brug.
25 + 32 = ...
32 splitsen we in het tiental en eenheden: in 30 en 2
Dan maken we een pakje van 25 en 30. Dat is 55
Ten slotte doen we 55 bij 2 en komen we uit bij 57.

Juf Lotte
Op donderdag was juf Lotte er voor de eerste keer!
Zij zal er voortaan elke donderdag en vrijdag zijn voor de kinderen van 2B (en uiteraard ook voor de taallessen van de kinderen van 2C).
Op woensdag wisselen juf Sara en juf Lotte elkaar af.

En... schaatsen maar!
Vrijdag stond het jaarlijkse schaatsmoment in Turnhout op het programma.
Dat was heel tof!

'Graag gezien!'
Woensdag stond onze meeting met de hele school deze keer in het teken van 'een ander graag zien'.
We deden allerlei spelletjes in klasdoorbrekende groepjes. Daardoor leerden we kinderen van andere klassen en van andere leeftijden van onze school beter kennen.

VOLGENDE WEEK

Maandagmiddag worden we in Brecht verwacht voor het Megaspelenpaleis.
Hierdoor eten we allemaal vroegtijdig in de klas (thuis gaan eten kan dus niet op deze dag).
De activiteit duurt tot 15 uur in Brecht. We zullen dus later terug zijn op school (zie briefje).
Dankjewel alvast aan de begeleiders die maandag zullen meegaan met ons!

Donderdag stappen de kinderen van 2B en 2A naar de bib.
We proberen dus aan onze boeken, pasje in een stevige zak en ook onze fluo-vest te denken die dag!

LIED VAN DE WEEK
Als eerste kan je luisteren naar het lied van Leon. Daaronder vind je het lied van Tobe.

FOTO VAN DE WEEK

De eerste fotografen van 2018 waren Leon en Tobe. Zij mochten een hele week leuke foto's nemen om deze 2 uit te kiezen. De eerste heeft Leon gekozen, de tweede koos Tobe. Goed gedaan, heren!